ציוד צבאי

בארץ עושים הרבה סרטים הקשורים לצבא ולכן יש אצלנו ציוד של פרופס וציוד של דרס המאפשר ליצר סטים הקשורים לצבא , החל מגלילי גדרות תיל תקופתיים ושילוט ועד לציוד איבזור חייל קרבי אפוד, קסדה מימיה ונשק, כמו כן ניתן למצוא אצלנו תיקים צבאיים מנשאים מיטות שדה, אלונקות וארגזי תחמושת, יש לנו מדים הקשורים לכל החילות בכמויות המתאימות למחלקה לפלוגה שלמה.