תיקים ומזוודות

 

תיקים ומזוודות, קייסים לאביזרים טקטיים כגון סכיני קומנדו ומחסניות,  תיקי צבא תקופתיים ומודרניים, תיקי נשים, ילדים, תיקי מחשב, תיקי עורכי דין, מזוודות ג'יימס בונד, מזוודות תקופתיות ותיבות אכסון בגדלים שונים מתקופות שונות